เนื้อหา

สัญลักษณ์

***เครื่องหมายโรงเรียน
 
             วงกลมรอบนอก นิมิตตํ สาธุรูปนํ กตญฺญู กตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
           รูปปราสาท หมายถึง บ้านกรวดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสมัยขอม มีปราสาทมากมาย
           ลานหินตัดหน้าปราสาท หมายถึง แหล่งหินตัดบ้านสายตรี 3 อำเภอบ้านกรวด เครื่องเคลือบดินเผาพันปีของอำเภอบ้านกรวดี
           รัศมี หมายถึง ความเฉลียวฉลาด เจริญรุ่งเรือง
 
 
***สีประจำโรงเรียน
   
 
   
เขียว : เหลือง
   
          “สีเขียว” หมายถึง ความร่มรื่น
          “สีเหลือง” หมายถึง ปัญญา ความฉลาด กว้างไกล
   
   
***คติธรรมประจำโรงเรียน
“นิมิตตํ สาธุรูปนํ กตญฺญู กตเวทิตา”   หมายถึง  “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี”
   
   
***คติพจน์ประจำโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย รับใช้ชุมชน
***อัตลักษณ์โรงเรียน
รักสะอาด มารยาทงาม ติดตาม ICT
***ชื่อคณะสี
สีแสด - คณะพวงแสดจรัสศรี
สีแดง - คณะลีลาวดีเลิศวิไล
สีฟ้า - คณะประไพพิศพวงคราม
สีม่วง - คณะบันลือนามอัญชัญ
สีน้ำเงิน - คณะพิลาสสรรพ์นิโลบล
สีชมพู - คณะพิศโสภณจามจุรี
***อักษรย่อโรงเรียน
บ.ว.