Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เว็บบริการ

21

21

21bb

คลังสื่อ บว.

Facebook BV

ของหายได้คืน บว.

สภานักเรียน บว.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Siranee
นางสาวศิราณี  บุญมาก
ครู คศ.2
(หัวหน้ากลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
Urairak
นางสาวอุไรรักษ์ ปราบริปู
 ครู คศ.3
Sopa
นางโสภา สุขกระโทก
ครู คศ.3
Isara
นางสาวอิสรา สุขประโคน
ครู คศ.3
Soavanid
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
ครู คศ.2

Pattaravan

นางภัทรวรรณ เที่ยวประเสริฐ
   ครู คศ.2

Aimor

นางเอมอร แจ่มแจ้ง
 ครู คศ.2

Sunti
นายสันติ ธรรมจักร
   ครู คศ.1

Orruidee
นางอรฤดี  ใยยอง
ครู คศ.1

images1

นางพรนิภา  ตอพล

ครู คศ.3 

images1

นางสาวสุชาดา ยันประโคน
ครู คศ.2

images1

นางสาวนวพร ทิพย์มาศโกมล
ครู คศ.1
 
 

 

images1นางสาวพิกุลกิตติ์  สิทธิสังข์
ครู คศ.2
images1นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส่
ครู คศ.1
images1นางสาวพรกมล  หมั่นดุลยศิริ
ครู คศ.3 

images1นางสาวประกายดาว  โกรัตน์
ครู คศ.1
images1นายประมวล  ทองแม้น
ครู คศ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

boss22

ลิ้งความรู้

Kumue

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

21315181919495

จำนวนผู้เยี่ยมชม

695295
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2148
2453
4601
668360
46566
90960
695295

Your IP: 35.153.135.60
2019-07-15 20:27